Energia elektryczna ma w dzisiejszych czasach olbrzymie znaczenie, nie tylko w życiu codziennym, ale także w wielu dziedzinach przemysłu i gospodarce. Podstawowym urządzeniem, dzięki któremu możliwe jest dostosowanie parametrów energii i napięcia wytwarzanego w elektrowniach do potrzeb odbiorców jest transformator. W elektroenergetyce transformatory podwyższające napięcie głównie znajdują zastosowanie w stacjach elektrownianych (przy elektrowniach), natomiast w typowej sieci elektroenergetycznej i u odbiorców montowane są transformatory obniżające napięcie. Aby uniknąć awarii transformatorów oraz przerw w dostawie energii do odbiorcy konieczne jest regularne wykonywanie przeglądów urządzeń, w tym badań i pomiarów transformatorów. Do realizacji powyższych zadań używane są specjalistyczne przyrządy pomiarowe dedykowane dla elektroenergetyki.

W jakim celu są wykonywane przeglądy i pomiary transformatorów?

Wykonywanie w stałych odstępach czasu przeglądów i pomiarów transformatorów pozwala na wczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w urządzeniach i zapobiegnięcie wystąpienia awarii. Dzięki temu można podjąć właściwe decyzje eksploatacyjne, np. o wymianie lub naprawie transformatorów.

Koszty przeglądów i pomiarów transformatorów są marginalne w stosunku do wartości urządzeń oraz nakładów na ich ewentualną wymianę i wstrzymanie dostaw energii do odbiorcy. Wiele defektów transformatorów, które z pozoru mogą być niezauważalne w dłuższej perspektywie powodują poważne problemy, np. uszkodzenie przełącznika zaczepów – wybuch transformatora olejowego. Regularne badania i pomiary transformatorów SN/NN podczas przeglądów stanowią działanie prewencyjne, mogące znacząco wydłużyć czas użytkowania urządzeń energetycznych. Właściwa eksploatacja transformatorów oraz regularne wykonywanie dla nich przeglądów i pomiarów wpływa na bezpieczeństwo osób korzystających z tych urządzeń.

Co przede wszystkim należy skontrolować?

Do najważniejszych czynności, jakie należy wykonać podczas przeglądów oraz badań i pomiarów transformatorów należą między innymi:

  • oczyszczenie urządzeń i komór transformatorów z zanieczyszczeń,
  • kontrola warunków pracy urządzenia oraz wentylacji,
  • kontrola styków elektrycznych i mechanicznych oraz ich dokręcenie,
  • pomiary elektryczne,
  • testy działania powiązanych zabezpieczeń temperaturowych (np. układu ochrony termicznej transformatora suchego lub przekaźnika Buchholz w trafo olejowym),
  • sprawdzenie poziomu oleju transformatorowego oraz jego badanie,
  • sprawdzenie stanu odwilżaczy i powiązanych zabezpieczeń transformatora,
  • pomiary i sprawdzenia przełączników zaczepów- rewizja wewnętrzna (dotyczy tylko transformatorów z podobciążeniowymi przełącznikami zaczepów).

Oprócz tego w czasie przeglądu oraz badania i pomiaru transformatorów SN/NN warto zwrócić uwagę na mosty kablowe, bądź szynowe, z jakim są połączone jednostki.

Jak wygląda przeprowadzenie przeglądu?

Składa się on zwykle z kilku elementów, tj. oględzin, czynności serwisowych pozwalających na sprawdzenie stanu technicznego transformatorów oraz pomiarów. Zakres przeglądów i badań transformatorów jest zależny od napięcia transformatorów, ich typu oraz mocy. Wyróżnia się pomiary okresowe, poawaryjne, przed oddaniem do eksploatacji lub poremontowe.

Każdy, kto chciałby powierzyć przeglądy oraz badania i pomiary transformatorów sprawdzonej firmie, a przez to wydłużyć czas ich użytkowania oraz podnieść pewność zasilania, może zwrócić się do firmy – Wasztan. Firma ta również naprawia transformatory energetyczne suche i olejowe SN/nN oraz WN/SN.

Specjalizują się oni w przeglądach i naprawach transformatorów oraz usługach dla elektroenergetyki. Dzięki temu, że pracują w niej najlepsi specjaliści, można mieć pewność, że prace zostaną wykonane prawidłowo i bez zarzutu.

Zapraszamy do zapoznania się z ich ofertą na stronie internetowej!